Uoverensstemmelser mellem Journal og Model

  • Oprettelse af custom properties
  • Indføring af data i journal
  • Visning af uoverenstemmelser mellem journal og model
Tagged: