Tests

På denne hjælpeside skal vi se nærmere på følgende mener:

 • Hvad er tests i Glasshouse
 • Sådan opretter du en test

Tests i GLASSHOUSE

Med tests i GLASSHOUSE, har du mulighed for at opsætte, afvikle og gennemse simple tests, som sammenligner mængderne i én eller flere af dine opsatte grupper med ekstern referencedata. Dette kan f.eks bruges til at kontrollere, at det udførte projekt stemmer overens med bygningens oprindelige rumprogram.

Test i GLASSHOUSE er pt. i beta. Det betyder at funktionen er tilgængelig for alle, men at funktionaliteten  fortsat udvikles og tilpasses.

Sådan opretter du en test

For at oprette en test skal du bruge følgende 2 dele som herefter sammenlignes:

 • En referencefil med data i CSV-formatet (kan åbnes og gemmes af alle regneark programmer som Excel, OpenOffice etc).
  Du kan hente er eksempel på en referencefil her: Eksempel på referencefil for rumprogram
 • En opsat gruppe under ‘Objekter’, opsat så data passer til opsætningen i referencefilen.

Det er centralt at referencefilen og den valgte gruppe har samme grupperingsmetode, da det er grupperings værdierne der anvendes til at sammenholde grupper og referencedata.

[Billede: Create test]

Herefter gør du følgende:

 1. Gå til siden ‘Tests’ – brug ikonet i navigationsbaren i toppen af skærmen.
 2. Er det første gang du opretter en test i projektet bliver du præsenteret for en ‘Velkommen til tests’ side, hvor du kan klikke på knappen ‘Lav din første test’.
  Har du allerede én eller flere tests i projektet får du en liste med disse test, og du kan oprette en ny test ved at trykke på ‘Ny’ knappen i bunden af listen.
 3. Nu bliver du taget til ‘Ny test’ siden, hvor du skal:
  • Give testen et navn
  • Vælge den projektgruppe du ønsker at anvende til sammenligning
  • Vælg referencefil
 4. Når du er klar, trykker du på ‘Create test reference’ knappen, og din test bliver udført.
[Billede: resultatet]

Resultatet af testen er et skema, hvor hver gruppering i projektgruppen og referencefilen sættes op mod hinanden, og værdierne af mængderne opgøres i mængdens enhed og i procent.

På denne måde kan man hurtigt se forskellen mellem data i GLASSHOUSE og referencedata, samt om der er grupperinger der findes i GLASSHOUSE der ikke er i referencefile, eller omvendt – altså er der for meget af noget, eller er der noget der er glemt.

En enkelt måde konstant at overveje om projektet matcher det oprindelige rumprogram, og om der evt er glemt noget.