Brugerrettigheder

I Glasshouse kan man styre de enkelte brugeres rettigheder til projektet vha 2 metoder:

  1. Roller
  2. Teams

Begge metoder styres fra ‘Team’/’Collaborator’ området, under fanen ‘User Rights’, og de tildeles til den enkelte bruger under fanen ‘Team Members’.

Roller

Roller angiver de overordnede rettigheder for de enkelte områder i Glasshouse, som Journal, objekter etc.

Hver rolle har én af følgende indstillinger for hvert område:

  • Edit – Brugeren kan se og redigere indenfor området, og har typisk alle funktioner for området tilgængelig, f.eks. import og eksport.
  • View – Brugeren kan se området, men kan ikke redigere, og nogle funktioner kan være skjult, f.eks. import muligheder.
  • Hidden – Brugeren kan ikke få adgang til området eller anvende områdets funktioner.

Som udgangspunkt er der 3 roller i alle projekter, og disse kan frit indstilles og nye kan tilføjes.

Én bruger kan have flere roller, og såfremt dette er tilfældet, gælder den højest rangerende indstilling for et aktuelt område.

Det skal noteres at man ikke kan ændre opsætning på rollen ‘Project Admin’, og at projektets ejer altid vil have denne rolle. ‘Project Admin’ har ‘Edit’ rettighed til alt!

Teams

Teams angiver forskellige fag- eller ansvarsområder, og kan tildeles til de enkelte brugere og til delelementer indenfor enkelte områder, f.eks. på en bygningsdel i en journal.

Én bruger eller delelement kan have flere teams, og reglen er, at en bruger med én eller flere teams tildelt, kun kan redigere et delelement hvis hans teams matcher mindst ét team på delelementet. Brugeren skal dog også have en korrekte rolle for at kunne redigere, da roller altid tæller over teams.

Har en bruger ikke et team tildelt, kan han kun redigere delelementer som ikke har et team tildelt. Dette er standardindstillingen!

Har en bruger teamet ‘Editable for all’ tildelt, har han adgang til at redigere alle delelementer uanset hvilket team de har angivet.

Har et delelement ikke en disciplin tildelt, eller teamet ‘Editable for all’ tildelt, har alle brugere adgang til at redigerer delelementet. Dette er standardindstillingen!

Projekt ejere og Projektadministratorer har adgang til at redigere alle delelementer, uanset team.

Access matrix

Case / User’s Role
Edit
View
Hidden
No team or ‘Editable for all’ team on entry
Can see and edit
Can see, Can’t edit
Can’t see or edit
No matching teams on entry and user
Can see, Can’t edit
Can see, Can’t edit
Can’t see or edit
1+ matching team on user and entry
Can see and edit
Can see, Can’t edit
Can’t see or edit
User has team ‘Editable for all’, Entry has any team
Can see and edit
Can see, Can’t edit
Can’t see or edit

 

Leave A Comment?