Brugerrettigheder

I Glasshouse kan man styre de enkelte brugeres rettigheder til projektet vha 2 metoder:

  1. Roller
  2. Discipliner

Begge metoder styres fra ‘Team’ området, under fanen ‘User Rights’, og de tildeles til den enkelte bruger under fanen ‘Team Members’.

Roller

Roller angiver de overordnede rettigheder for de enkelte områder i Glasshouse, som Journal, objekter etc.

Hver rolle har én af følgende indstillinger for hvert område:

  • Edit – Brugeren kan se og redigere indenfor området, og har typisk alle funktioner for området tilgængelig, f.eks. import og eksport.
  • View – Brugeren kan se området, men kan ikke redigere, og nogle funktioner kan være skjult, f.eks. import muligheder.
  • Hidden – Brugeren kan ikke få adgang til området eller anvende områdets funktioner.

Som udgangspunkt er der 3 roller i alle projekter, og disse kan frit indstilles og nye kan tilføjes.

Én bruger kan have flere roller, og såfremt dette er tilfældet, gælder den højest rangerende indstilling for et aktuelt område.

Discipliner

Discipliner angiver forskellige fag- eller ansvarsområder, og kan tildeles til de enkelte brugere og til delelementer indenfor enkelte områder, f.eks. på en bygningsdel i en journal.

Én bruger eller delelement kan have flere roller, og reglen er, at en bruger med én eller flere discipliner tildelt, kun kan redigere et delelement hvis hans discipliner matcher mindst én disciplin på delelementet. Brugeren skal dog også have en korrekte rolle for at kunne redigere, da roller altid tæller over discipliner.

Har en bruger ikke en disciplin tildelt, har brugeren adgang til at redigerer indenfor alle discipliner. Dette er standardindstillingen!

Har et delelement ikke en disciplin tildelt, har alle brugere adgang til at redigerer delelementet. Dette er standardindstillingen!

Leave A Comment?