Skridt 3: Opret din bygningsdelsjournal

På denne side bliver der gennemgået:

 • Hvordan du navigere i Journalen
 • Hvordan du opretter en bygningsdele
 • Hvordan du opretter forskellige views

Dette skridts primære fokus er opstart af journalen, og i følgende skridt vil vi se på hvordan journalen bliver koblet til model, beskrivelser og tilbudslister.

Navigation i bygningsdelsjournalen

Journalen fungerer som hjertet af dit projekt når du anvender GLASSHOUSE. Her har du mulighed for at få et overblik over alle bygningsdele du anvender i et givent projekt.

Når du har går ind på din Journal, vil der automatisk være opstillet et view med en række kolonner. Dette view samt kolonner er en standart opsætning og kan ændres efter behov.

Opret din første bygningsdel

For at oprette din første bygningsdel trykkes der på ‘+New Entery’ hvor efter et vindue ligende nedstående billede vil pop op

Når du begynder med din første bygningsdel kan du starte med at skrive bygningsdele ind som noter. Dvs. du behøver ikke at have den endelige beskrivelse af bygningsdelen klar fra start. Du kan altid udfylde mere når dit projekt bliver mere detaljeret. Derfor er navn mere en rigeligt til at starte med.

 • GUID. GUID er den unikke kode der binder bygningdelen til et objekt i Bim modellen. Er bygningsdelen ikke er bundet til et objekt vil denne være tom. For mere indformation om at linke bygningsdel til objekter klik her
 • Journal entry type. Her angives hvorvidt der er tale om en bygningsdel, et rum eller et system.
 • Journal teams. Her angives hvilke aktører der kan ændre i bygningsdelen. hvilket er fordelagtigt i større projekter hvor der er mange aktører som er indeover bygningsdelsjournalen.
 • Short description. Her kan navnet skrives på bygningsdelen, samt en evt. opbygnings beskrivelse, det er helt efter eget valg hvad denne skal bruges til.
 • Tilføj egenskab. Denne er kun synlig når der er improteret en Bim model. her kan tilføjes ekstra egenskaber som er importeret direkte fra Bim modelen. Disse samt ‘Short description’ vil være dem der danner koloner i journalen.

Anvendelse af Views

Views er en let og overskuelig måde at skifte mellem forskellige skemaer. Som standart er der 4 views, All entries, Building elements, Spaces og Systems. Som hver filtere på ‘Journal entry type’. Der kan være behov for at lave journaler for døre, vinduer, vægge, rum mv. for at gøre dette trykkes på tandhjuldet og videre på ‘nyt view’

Når du opretter et nyt view er det en god idé at vide på forhånd hvad det er du vil se. men det er altid muligt at gå ind og ændre i et view.

 • View name. Her skrives navnet på det nye view.
 • View entry tupe filter. Her angives hvorvidt det er bygningsdele, rum eller systemer som der vises i viewet.
 • Teams. Her angives hvilke aktører der kan ændre i viewet, på den måde kan man alle byggeriets parter arbejde i den samme journal.
 • Frozen columns. Her angives hvor mange koloner der skal være faste når der scrolles horisontalt.
 • Autochek for confilcts. Hvis der er to af med samme indhold markeres dette i journalen hvis denne er krydset af
 • +Add property. Her tilføes flere egenskaber fra både Bim modellen og Glasshouse
 • General Journal entries filter. Her kan indtastes filterings egenskaber.

Nedenfor ses et eksempel på et oprette view for ydervægge med bygningsdele.

Nu kan du det grundlæggende omkring Journalen, og er klar til næste skridt: Skridt 4: Opret og arbejd med dine beskrivelser

Vil du læse mere i detaljer om mulighederne med at linke journalen til forskellige dele af projektmaterialet, kan du evt. prøve følgende sider inden du går til næste skridt i opstartsguiden:

Klik dig tilbage til forrige skridt:     Skridt 2: Opret dit første project
Klik dig videre til næste skridt:       Skridt 4: Opret og arbejd med dine beskrivelser