Skridt 5: Importer din BIM model

På denne side skal vi se på følgende:

 • Hvor du downloader og anvender GLASSHOUSE plugins til Revit og Archicad
 • Hvordan du importerer din model til GLASSHOUSE
 • Hvordan du sætter din model op
 • Hvordan du anvender grupper og filter
 • Hvordan du anvender måleregler i GLASSHOUSE
 • Hvordan du kan tjekke data fra modellen ift data i journalen og genbruge data i beskrivelserne [separat side?]

Guide til at downloade og anvende GLASSHOUSE plugin

Der er findes et plugin til både Archicad og Revit. Du kan læse mere om hvordan man henter plugin’et og hvordan man anvender den her:

Hvis du har andet software, som du gerne vil have at der udvikles et plugin til, vil vi gerne høre din mening. Dette kan du gøre i vores forum. [Link til forum]

Importer din model til GLASSHOUSE

Når du har fulgt den ovenstående ‘Guide til at downloade og anvende GLASSHOUSE plugin’ skal vi nu have importeret din model til GLASSHOUSE. Dette gøres ved at klikke dig ind i menuen ‘Modeller’ under dropdown menuen ‘Projekt indstillinger’ i topmenuen.

[Billede af dropdown modeller fra dropdown menuen Projekt indstillinger]

Første gang du møder model siden en kort forklaring af dens funktion. På model siden har du mulighed for at uploade de modeller, der er relevante for dit projekt. Med GLASSHOUSE har mulighed for at uploade flere modeller i samme projekt. Det kan der være mange grunde til at man gør. Nogle eksempler er:

 • Det er et stort projekt, som er delt op i flere mindre modeller.
  Dette kan der være mange grunde til at man har gjort, fx kan komputeren ikke følge med, eller man deler sektioner mellem projektmedarbejdere.
 • Man har opdelt sit projekt efter fag. Dvs. man har en model for El, Konstruktion, Arkitektur, VVS og ventilation mm.
  Her har man i GLASSHOUSE mulighed for at se på tværs af modeller, for at sikre konsistens mellem modeller.
[Billede af Model velkomst siden]

For at begynde at uploade din model skal du klikke på ‘Upload model‘, hvorefter du rammer upload model siden, som ses nedenfor. Her udfylder du:

 • Model navn
  Her giver du modellen et valgfrit navn
 • Beskrivelse
  (Valgfri) Her har du mulighed for at skrive en kort beskrivelse af modellen.
 • S3 file key
  Her skal du klikke på “Choose file” og browse gennem stifinder og finde din eksporterede model.
[Billede af Upload model siden udfyldt]

Efter at GLASSHOUSE har behandlet din model, har du nu uploadet din nye model. Nu skal modellen sættes op i forhold til dit projekt.

Opsæt model efter dit projekts specifikke krav

Da det er muligt at anvende flere klassifikations metoder i GLASSHOUSE, er vi nødt til at fortælle GLASSHOUSE hvilket der bruges i dit projekt. Under ‘Objekter‘ siden skal vi sætte ‘Projekt gruppen’ op. Projektgruppen gætter første gang om hvordan modellen skal sættes op. Gættet er baseret på om du importeret en Revit model eller en Archicad model, hvordan den skal sættes op. Hvis du har importeret en Revit model, grupperer GLASSHOUSE dine objekter efter ‘Family name‘. Hvis du har importeret en Archicad model, grupperer GLASSHOUSE dine objekter efter ‘ElementType‘.

Som der blev skrevet i skridt 3, er identifikationen ryggraden i projektet. Dvs. vi skal fortælle GLASSHOUSE hvilket parameter i modellen, som er journalen skal kigge efter. Da dette er forskelligt fra projekt til projekt er der nogle eksempler til hvad der er blevet gjort på tidligere GLASSHOUSE projekter:

 • CCSTypeId‘ er brugt til at type kode bygningsdele i et projekt der anvendte CCS klassifikation
 • bim7aKode‘ blev brugt til at type kode bygningsdele i et projekt der anvendte BIM7aa typekodning
 • CCS_code‘ blev brugt til at sætte flere egenskaber sammen, for at holde styr på systemer i BIM-model, i et projekt der anvendte CCS klassifikation

For at begynde at sætte ‘Projekt gruppen’ op, skal du klikke på ‘Ret‘-knappen, og du henvises til ‘Ret projekt’-siden. Her skal du vælge projektets identifikation under ‘Grupperingsegenskaber‘.

Du har også mulighed for at få flere oplysninger på grupperne, ved at vælge flere ‘Identifier‘s på. Gode Identifiers variere om du bruger Archicad eller Revit. Vi har udviklet nogle standard identifiers, som du kan anvende baseret på dit BIM-software:

Identifiers for Revit:
 • Type name
  viser navnet på hvilken type bygningsdel gruppen indeholder
 • Family name
  viser navnet på den overordnede familie gruppen indeholder
 • Category
  viser hvilken kategori gruppen indeholder
Identifiers for Archicad
 • elementType
  viser hvilken kategori gruppen indeholder
 • Name
  viser navnet på hvilken type bygningsdel gruppen indeholder

Når du har valgt ‘Grupperingsegenskaber’ og dine identifiers, skal du trykke ‘Update Project‘, og GLASSHOUSE begynder at omstrukturere dit projekt. Hvor længe det tager at omstrukturere variere på størrelsen af dit projekt.

[Billede af Ret projekt side]

Opret nye grupper til at lave skemaer

Når du har opsat ‘projekt gruppen’ kan du begynde at se hvordan man vha. flere identifiers kan begynde at sortere og filtrere i ens model. Idet at ‘projekt gruppen’ er den gruppe, som bliver bundet sammen med Journalen, skal man som udgangspunkt kun ændre den gruppe en gang. Hvis man gerne vil begynde at sortere i forhold til andre parametre i modellen, kan dette gøres ved at lave nye grupper. Dette kan gøres ved at klikke på dropdown baren hvor der står ‘Projekt gruppe’. Her er der som udgangspunkt 3 valgmuligheder:

 • Projekt gruppe
  Her kan du finde tilbage til ‘Projekt gruppe’ som er linket til journalen.
 • Objekter
  Her vises en liste over samtlige objekter der er blevet importeret fra din model. Her kan har du også mulighed for at sætte flere identifiers på, for at identificere hvilket objekt der er vist.
 • Ny gruppe
  Klik her for at begynde med at lave din nye gruppe.
[Billede af dropdown ‘projekt gruppe’ baren]

Når du klikker på ‘Ny gruppe’ springer der en ny menu op. Her skal vi begynde at definere hvilken type af liste/skema vi gerne vil lave, og hvilke værktøjer der er til rådighed. Først skal du udfylde Navnet på den gruppe du er ved at lave. Gruppens navn vil blive lagt ind i ‘Projekt gruppe’ dropdown baren, så du nemt kan holde styr på dine skemaer. Resten der udfyldes beskrives herunder:

 • Navn
  Dette er navnet på den gruppe du er ved at lave. Den kan hedde hvad som helst, men må ikke være tom.
 • Grupperingsegenskaber
  Her vælges hvad Glasshouse skal gruppere efter i den nye gruppe.
 • Identifikation
  Identifiers bruges til at tilføre flere parametre, som kan beskrive gruppens indhold. Se afsnit herover, om gode parametre at anvende i forhold til Revit / Archicad.
 • URL Identifikation [Beta] Denne funktion er lige nu i Beta, men her vil man kunne bestemme ud fra en URL hvilke standard beskrivelser der skal hentes og tilknyttes til grupperne i din nye gruppe.
 • Statisk filter
  Her kan du opsætte et statisk filter, som du kan sætte op, så der filtreres ud fra hvad du vil se.

  • Operatør
   Operatør bruges når der oprettes flere regler for filteret.
  • Parameter
   Her vælges hvilket parameter der skal opsættes en regel for at filtrere efter. VIGTIGT: Parameteren der vælges her skal være valgt som en af Identifiers på listen.
  • Betingelse
   Her vælges hvilken betingelse reglen skal opfylde for dit filter.
  • Værdi
   Her skrives værdien som betingelsen sammenligner sig med. Her kan anvendes både ord og tal.
[Billede af ny gruppe modal]

Opret måleregler for dine objekter

I Glasshouse har du mulighed for oprette måleregler baseret på en egenskab i din BIM-model. Som udgangspunkt laver Glasshouse et kvalitificeret bud på hvordan din projekt grupper skal måles. Hvis du vil lave dine egnemåleregler eller vil du anvende vores standard opsætning, skal du følge guiden for Måleregler:

 

 

Klik dig tilbage til forrige skridt:     Skridt 4: Opret og arbejd med dine beskrivelser
Klik dig videre til næste skridt:       Skridt 6: Link til tilbudslister.dk
Tagged: